ભાજપના બનાસકાંઠા વિધાનસભાના ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત…

ચૂંટણી 2022
ચૂંટણી 2022

બનાસકાંઠા ભાજપના ફાઇનલ ઉમેદવારો

પાલનપુર અનિકેત ઠાકર
વાવથી સ્વરૂપજી ઠાકોર
થરાદથી શંકર ચૌધરી
ડીસા પ્રવીણ ગોરધનજી માળી
ધાનેરા ભગવાનભાઈ ચૌધરી
વડગામ મણિલાલ વાઘેલા
કાંકરેજ કીર્તિસિહ વાઘેલા
દિયોદર કેસાજી ચૌહાણ
દાંતા લઘુભાઈ પારઘી

 


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.