ધોરણ-12 વિજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહનું રિઝલ્ટ થશે જાહેર

ગુજરાત
ગુજરાત

  • આજે ૧૨નું પરિણામ થશે જાહેર 
  • લાખો વિધાર્થીઓનો રાહ આવશે અંત 

સામાન્ય રીતે આપણા ગુજરાત બોર્ડના ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ એપ્રિલ મહિનાના અંતમાં અથવા તો મે મહિનાની શરુઆતમાં જાહેર કરવામાં આવે છે. જો કે આ વર્ષે લોકસભા ચૂંટણીનું મતદાન હોવાના કારણે શિક્ષણ બોર્ડે રિઝલ્ટ થોડું વહેલું જાહેર કર્યું છે. આ વખતે લોકસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને આંસર શીટ ચેક કરવાનું કામ પણ વહેલું પૂરું કરવામાં આવ્યું છે. આજે ધોરણ 12ના સામાન્ય તેમજ વિજ્ઞાન પ્રવાહનું રિઝલ્ટ સવારે 09 વાગ્યે જાહેર થવાનું છે.

આજે ધોરણ ૧૨નું વિજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર થશે. આજે લાખો વિધાર્થીઓનાં રાહનો અંત આવશે.

ગુજરાત બોર્ડ પરિણામ 2024 ગુરુવારે ધોરણ 12નું વિજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહનું જાહેર થશે. ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ પરીક્ષામાં 14 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ મે મહિનામાં લાખો વિદ્યાર્થીઓની રાહનો અંત આવશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.