ડીસાના ઓર્થોપેડિક તબીબ દ્વારા વાંકાચુકા પગવાળા જન્મેલા બાળકોની પ્લાસ્ટર દ્વારા સારવાર

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

ડીસા સહિત સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કેટલાક બાળકો જન્મની સાથે વાંકાચુકા પગ સાથે જન્મ લેતા હોય છે. ત્યારે આવા બાળકોના લીધે તેમના માતા-પિતાઓ ચિંતિત બની જતા હોય છે કે બાળક મોટો થશે તો કઈ રીતે ચાલશે ? અને તેની ખોડખાંપણ કઈ રીતે દૂર કરી શકાય ? જાેકે કેટલાક લોકો ઓપરેશન પણ કરાવતા હોય છે અને તેની પાછળ મોટો ખર્ચો કરતા હોય છે. પરંતુ ડીસાના એક ઓર્થોપેડિક તબીબ દ્વારા વાંકાચુકા પગ સાથે જન્મેલા બાળકોની માત્ર પ્લાસ્ટર દ્વારા સારવાર કરી વાંકાચુકા પગ સીધા કરવામાં આવે છે. ડીસા શહેરના હાઇવે ઉપર આવેલ પરિવાર ઓથોપેડિક હોસ્પિટલના ડો.રમેશભાઈ પટેલ દ્વારા જે બાળકો જન્મની સાથે વાંકાચુકા પગ લઈને જન્મે છે તેવા બાળકોની ખૂબ જ સારી અને સાદી પદ્ધતિથી સારવાર કરવામાં આવે છે, જેમાં જે બાળકોનો પગનો પંજાે વાંકોચૂકો હોય તેવા બાળકોને માત્ર ચાર થી આઠ જેટલા પ્લાસ્ટર કરી તેમના પગ સીધા કરવામાં આવે છે. આમ અત્યારસુધીમાં આ તબીબ દ્વારા અનેક બાળકોની સારવાર કરવામાં આવી છે અને તેમાં તેમને સફળતા પણ મળી છે તેમજ આ તબીબ પોતાની ઉદારતા પણ બતાવી રહ્યા છે. આમ તો સામાન્ય રીતે ડોક્ટરો પાસે જઈએ એટલે મોટા બીલો ચૂકવવા પડતા હોય છે. પરંતુ ડો.રમેશ ભાઈ દ્વારા જે ગરીબ પરિવારના લોકો છે અને તેમના બાળકો વાંકાચુકા પગ સાથે જન્મ્યા છે તેવા બાળકોની એકદમ ફ્રી માં સારવાર કરવામાં આવે છે. જે કાર્યને લોકો પણ બિરદાવી રહ્યા છે.

,૦૦૦થી વધુ બાળકોના પ્લાસ્ટર દ્વારા વાંકાચુકા પગ સીધા કર્યા: ડીસાની પરિવાર ઓથોપેડિક હોસ્પિટલના તબીબ દ્વારા જે બાળકો જન્મની સાથે વાંકાચુકા પગ લઈને જન્મે છે તેવા બાળકોની આ હોસ્પિટલમાં પ્લાસ્ટર દ્વારા સારવાર કરવામાં આવે છે અને અત્યારસુધીમાં જે બાળકોના પગના પંજા વાંકા ચુકા હતા તેવા ૧,૦૦૦થી વધુ બાળકોની સારવાર કરવામાં આવી છે અને તમામ બાળકોના પગ સીધા થઇ ગયા છે.

જેની પાસે સારવારના પૈસા નથી તેમને ફ્રીમાં સારવાર કરી આપીશઃ- તબીબ : આ અંગે ડીસાની પરિવાર ઓથોપેડિક હોસ્પિટલના તબીબ ડો.રમેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે જે બાળકો જન્મની સાથે વાંકાચુકા પગ લઈને જન્મે છે તેવા બાળકોની પ્લાસ્ટર દ્વારા સફળ સારવાર કરવામાં આવે છે અને જે ગરીબ પરિવારો છે જેમની પાસે સારવારના પૈસા નથી તેવા તમામ પરિવારોને મારી હોસ્પિટલમાં હું ફ્રીમાં પ્લાસ્ટરની સારવાર કરી આપીશ.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.