હિન્દુ યુવા સંગઠન ભારત દ્વારા ઠંડી છાસ નું વિતરણ કરાયું

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

હિન્દુ યુવા સંગઠન ભારત દ્વારા અવારનવાર સેવાકીય કામગીરી કરવામાં આવે છે જેમાં આજરોજ ઠંડી છાશ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું બનાસકાંઠામાં પડી રહે કાળજાળ ગરમીથી લોકોને રાહત મળે તે માટે આજે હિન્દુ યુવા સંગઠન ભારત બનાસકાંઠા ડીસા શહેર દ્વારા ડીસા ફુવારા શિવાજી સર્કલ પાસે દાતા જગદીશભાઈ સગલચંદ પૂજારા (જલારામ એજન્સી)તરફ થી ઠંડી છાસ નું વિતરણ કરાયું હતું જેમાં સવારે 10 વાગ્યા થી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી 5000 જેટલા ગ્લાસ ઠંડી છાસ લોકો એ પીધી હતી.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.