ચૂંટણીની અદાવતમાં સરપંચ પર જીવલેણ હુમલો વાવના લાલપુરા ગામના સરપંચ પર ચૂંટણી હારેલા શખ્સ અને તેના પુત્રોએ હુમલો કર્યો ઇજાગ્રસ્ત સરપંચને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા


ચૂંટણીની અદાવતમાં સરપંચ પર જીવલેણ હુમલો વાવના લાલપુરા ગામના સરપંચ પર ચૂંટણી હારેલા શખ્સ અને તેના પુત્રોએ હુમલો કર્યો ઇજાગ્રસ્ત સરપંચને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.