રાધનપુર તાલુકા પંચાયતમાં વિવેકાધિન ગ્રાન્ટ રદ કરી ફરીથી આયોજન કરવા રજૂઆત

પાટણ
પાટણ

રાધનપુર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ધારાસભ્યની ગેર હાજરીમાં આયોજન થયું હોવાનો આક્ષેપ રાધનપુર તાલુકા પંચાયતમાં 2/2/2024 ના રોજ 15 ટકા  વિવેકાધિન આયોજન રદ કરી ફરીથી નવું આયોજન કરવા કોંગ્રેસના જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય દ્વારા જિલ્લા આયોજન અધિકારી અને તાલુકા વિકાસ અધિકારીને લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

પાટણ જિલ્લા પંચાયતના કોંગ્રેસના મહેમદાવાદ સીટના સદસ્ય રાઠોડ અંજુબેન જગદીશભાઈ દ્વારા ઊંચ અધિકારીને લેખિતમાં રજૂઆત કરીને આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે કે વિવેકાધીનની ગ્રાન્ટ ૨૦૨૪- ૨૫ મિટિંગ રદ કરી ફરીથી નવું આયોજન કરવું તેમજ તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તેમજ ધારાસભ્યની ગેર હાજરીમાં ઠરાવો ગેરકાયદેસર કરેલ છે તેમજ સિમિતના અનઅધિકૃત ઠરાવ સાથે ગ્રાન્ટનું આયોજન કરીને મંજૂરી અર્થે જિલ્લા આયોજન અધિકારીને ને દરખાસ્ત કરેલ છે. તે રદ કરી ફરીથી નવું આયોજન કરવા રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

આ અંગે જિલ્લા પંચાયતના કોંગ્રેસના સદસ્ય વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અમોને પત્ર દ્વારા અમોને જાણ કરવામાં આવી હતીકે 2/2/2024 ના રોજ  વિવેકાધીન આયોજનની મીટીંગ છે એમાં અમો ત્રણ જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય અને એક ન્યાય સમિતિના ચેરમેન અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી હાજર હતા અને તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ કે રાધનપુરના ધારાસભ્ય હાજર ન હતા અને એમાં નક્કી કરવામાં આવ્યું હતુંકે ભાગે પડતી ગ્રાન્ટ ફાળવી પરંતુ એમાં જિલ્લા પંચાયતના ભાજપ સદસ્ય ને 15- 15 લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવી અને મને 5 લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવી તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા આયોજન લીસ્ટ તૈયાર કરી જિલ્લા વિકાસ આયોજન અધિકારીને મંજૂર કરવા મોકલી દીધેલ છે અને અમોને ન્યાય મળે અને ફરીથી આયોજન થાય તે માટે અમો દ્વારા લેખિતમાં રજૂઆત કરેલ છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.