ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંકમાં ભરતી, B.Tech પાસ યુવાનો કરો અરજી, પગાર 2 લાખથી વધુ

Business
Business

IPPB ભરતી 2024: સરકારી નોકરીઓની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે. ઈન્ડિયન પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંકમાં ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ઝિક્યુટિવની 54 જગ્યાઓ પર ભરતી માટે 4 મે, 2024ના રોજ અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ ippbonline.com ની મુલાકાત લઈને અરજી કરી શકે છે . અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 24 મે 2024 છે. અરજી કરતા પહેલા, અમને આવશ્યક શૈક્ષણિક લાયકાત, પોસ્ટની વિગતો, અરજી પ્રક્રિયા, વય મર્યાદા વગેરે વિશે વિગતવાર જણાવીએ.

પોસ્ટ્સની વિગતો

 • એક્ઝિક્યુટિવ (એસોસિયેટ કન્સલ્ટન્ટ) – 28 જગ્યાઓ
 • એક્ઝિક્યુટિવ (કન્સલ્ટન્ટ) – 21 જગ્યાઓ
 • એક્ઝિક્યુટિવ (વરિષ્ઠ સલાહકાર) – 5 જગ્યાઓ

મહત્તમ વય મર્યાદા કેટલી છે?

 • એક્ઝિક્યુટિવ (એસોસિયેટ કન્સલ્ટન્ટ) – 30 વર્ષ
 • એક્ઝિક્યુટિવ (સલાહકાર) – 40 વર્ષ
 • એક્ઝિક્યુટિવ (વરિષ્ઠ સલાહકાર) – 45 વર્ષ

અરજી ફી

અરજી કરવા માટે, તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે અલગ-અલગ અરજી ફી નક્કી કરવામાં આવી છે, જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપવામાં આવી છે-

 • સામાન્ય કેટેગરી – રૂ. 750
 • આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ – રૂ. 750
 • ઓબીસી કેટેગરી- રૂ. 750
 • એસસી કેટેગરી- રૂ. 150
 • એસટી કેટેગરી- રૂ. 150
 • વિકલાંગ શ્રેણી – રૂ. 150

આવશ્યક શૈક્ષણિક લાયકાત શું છે?

આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવા માટે, ઉમેદવાર પાસે કમ્પ્યુટર સાયન્સ, ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી, અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અથવા માસ્ટર ઓફ કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન (MCA) અથવા BCA/B.Sc., અથવા કમ્પ્યુટર સાયન્સ, કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત શૈક્ષણિકમાંથી ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજીમાં BE/B.Tech હોવી જોઈએ. સંસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે.

પગાર

 • એક્ઝિક્યુટિવ (એસોસિયેટ કન્સલ્ટન્ટ) – રૂ 83,333
 • એક્ઝિક્યુટિવ (કન્સલ્ટન્ટ) – રૂ. 1,25,000
 • એક્ઝિક્યુટિવ (વરિષ્ઠ સલાહકાર) – રૂ. 2,08,333

એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા શું છે?

 • અરજી કરવા માટે, પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ ippbonline.com  પર જાઓ .
 • હોમ પેજ પર હાજર IPPB ભરતી 2024 લિંક  પર ક્લિક કરો . 
 • ત્યાં આરામથી બધી જરૂરી માહિતી ભરો.
 • જરૂરી દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી નકલો અપલોડ કરો.
 • અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે નિયત અરજી ફી ઓનલાઈન ચૂકવો.
 • અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, તમારું અરજીપત્રક તમારી પાસે રાખો.

 • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.