એન્જીનીયરની ડીગ્રી લીધી હોય તો આ પોસ્ટ માટે હાલ જ કરો અપ્લાય, મળશે આકર્ષક પગાર

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

જો તમે એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી લીધી છે અને સારી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. ખરેખર, સાઉથ ઈસ્ટર્ન કોલફિલ્ડ્સ લિમિટેડ (SECL) માં બમ્પર વેકેન્સી છે. કોલફિલ્ડ્સ લિમિટેડ એ એપ્રેન્ટિસની ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ secl-sil.in દ્વારા અરજી કરી શકે છે.

અરજીની છેલ્લી તારીખ

જો તમે પણ આ પોસ્ટ્સ પર નોકરી મેળવવા માંગો છો, તો 27 ફેબ્રુઆરી 2024 પહેલા અરજી ફોર્મ ભરો. છેલ્લી તારીખે ઊભી થતી સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને આ પોસ્ટ્સ માટે શક્ય તેટલી વહેલી તકે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ પોસ્ટ્સ સંબંધિત વધુ માહિતી મેળવવા માટે, ઉમેદવારો SECL ભરતીની સત્તાવાર સૂચના જોઈ શકે છે.

ખાલી જગ્યા વિગતો

આ ભરતી અભિયાન દ્વારા કુલ 1,425 ખાલી જગ્યાઓ પર નિમણૂક કરવામાં આવશે. જેમાં સ્નાતક તાલીમાર્થીની 350 જગ્યાઓ અને ટેકનિશિયન તાલીમાર્થીની કુલ 1,075 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

અરજી માટે જરૂરી લાયકાત

સાઉથ ઈસ્ટર્ન કોલફિલ્ડ્સ લિમિટેડની આ ભરતી હેઠળ, ગ્રેજ્યુએટ ટ્રેઈનીની પોસ્ટ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો પાસે કોઈપણ માન્ય સંસ્થામાંથી 4 વર્ષની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે. જ્યારે, ટેકનિશિયન તાલીમાર્થીએ એન્જિનિયરિંગની સંબંધિત શાખામાં 3 વર્ષનો ડિપ્લોમા અથવા તેની સમકક્ષ લાયકાત હોવી જોઈએ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારોની એન્જીનિયરિંગ/ડિપ્લોમા પાસ કરવાની તારીખ શોર્ટલિસ્ટિંગ માટેના આધાર તરીકે ગણવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ તાલીમાર્થી તરીકે જોડાવાની તારીખના 5 વર્ષથી વધુ સમય પહેલા એન્જીનીયરીંગ ડીગ્રી/ડિપ્લોમા ધરાવનાર ન હોવો જોઈએ.

આ પછી, ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણી 15 માર્ચ, 2024 થી થશે, જેનો સમયપત્રક વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામાં આવશે. આ પછી મેડિકલ ટેસ્ટ થશે, જેમાં ફીટ થયા બાદ જ તેમને ટ્રેનિંગ માટે બોલાવવામાં આવશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.