જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરીમાં લેવાનારી GPSCની પ્રીલીમ પરીક્ષા મોકુફ

ગુજરાત
ગુજરાત

GPSC ની તૈયારી કરતાં વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્ત્વનાં સમાચાર સામે આવ્યાં છે. રાજ્યમાં GPSC ની ચાર પ્રીલીમ પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. જેમાં ઈજનેર વિભાગના વર્ગ-1,2 અને 3 ની પરીક્ષાનો સમાવેશ થાય છે. જેને હાલ મોકુફ રાખવામાં આવી છે.

જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી 2024માં યોજાનારી પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. જેમાં ભુમી મોજણી અધિકારી વર્ગ 1 અને 2 તેમજ નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (યાંત્રિક)- વર્ગ-2 (GWRDC) અને અધિક મદદનીશ ઈજનેર (સિવિલ) વર્ગ-3 (GMC) ની એમ ચાર પરીક્ષા મોકુફ રાખવામાં આવી છે.

વહીવટી કારણોસર આ પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. નવી તારીખ આગામી સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. જેની વિદ્યાર્થીઓએ રાહ જોવી પડશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.