ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન શહેરમાં 5 જગ્યા પર EV ચાર્જિંગ સ્ટેશનો બનાવશે

ગુજરાત
ગુજરાત

  • ગાંધીનગરમાં 5 ઇવી ચાર્જિંગ સ્ટેશન મુકાશે

ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ટૂંક સમયમાં જ શહેરમાં 5 જગ્યા પર EV ચાર્જિંગ સ્ટેશનો બનાવશે. રાજ્ય સરકારે 2021માં ઇલેક્ટ્રીક વાહન અંગે નીતિ જાહેર કરી હતી. રાજ્યમાં સુરતે સૌ પ્રથમ ઇવી પોલિસી (2021) શરૂ કરી હતી. ગાંધીનગરમાં હાલ 3,200 જેટલા ઇલેક્ટ્રીક વાહનો છે. ગાંધીનગર કોર્પોરેશનને આ નિર્ણયથી વાર્ષિક 4.25 લાખની આવકનો અંદાજ છે. કેન્દ્ર સરકાર પણ EVના વપરાશ માટે પ્રોત્સાહન આપી રહી છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.