રાજ્યમાં કડકતી ઠંડીનો ચમકારો, નલિયામાં તાપમાન 8.5 ડીગ્રી નોધાયું

ગુજરાત
ગુજરાત

રાજ્યમાં ઠંડીમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. ઉત્તર તરફ થતી હિમવર્ષાને કારણે ઠંડીમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. નલિયાનું તાપમાન 8.5 ડીગ્રી નોંધાયું છે. અમદાવાદનું તાપમાન 16.5 ડીગ્રી અને ગાંધીનગરનું તાપમાન 14.8 ડિગ્રી નોંધાયું છે.

સિઝનનું સૌથી નીચું તાપમાન ડીસામાં 9.8 ડીગ્રી નોંધાયું છે. જયારે ભાવનગરમાં 18.0 ડિગ્રી, સુરેન્દ્રનગરમાં 15.6,પોરબંદરમાં 13.5 ડિગ્રી, રાજકોટમાં 13.4 ડિગ્રી, વડોદરામાં 16.6 ડિગ્રી, સુરતમાં 19.0 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. કચ્છના નલિયા અને બનાસકાંઠાના ડીસામાં ઠંડીનો ચમકારો વધ્યો છે. નલિયામાં 8.5 જ્યારે ડીસામાં 9.8 ડિગ્રી સિઝનનું સૌથી નીચું તાપમાન નોંધાયું છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.