મોડાસામાં શહેરમાં 6.33 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામશે અદ્યતન સુવિધા સભર ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન

અરવલ્લી
અરવલ્લી

કોઈપણ તાલુકા મથક હોય કે જિલ્લા મથક સરકારી કચેરીઓ જર્જરિત થાય એટલે આ કચેરીઓ નવી બનાવવાની પ્રક્રિયા સરકારી વિભાગ દ્વારા હાથ ધરતી હોય છે. તે મુજબ અરવલ્લી જિલ્લાના મુખ્ય મથક મોડાસાનું ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન કરોડોના ખર્ચે નિર્માણ પામશે.

મોડાસા શહેરમાં આવેલું મુખ્ય ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન બજારમાં ચાલતું હતું, પરંતુ આ પોલીસ સ્ટેશનનું મકાન ખૂબ જૂનું પુરાણું હોવાથી મકાનની છતના સળિયા બહાર દેખાવા લાગ્યા હતા. ખૂબ જર્જરિત હતું જેને લઈ આ પોલીસ સ્ટેશન બદલવા માટે સરકારમાં દરખાસ્ત કરી હતી અને હાલ કોઈ હોનારત થાય એ પહેલાં વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા તરીકે શહેરની ટેક્નિકલ સ્કૂલના મકાનમાં શરૂ કરાયું છે.

છેલ્લા પાંચ વર્ષથી આ પોલીસ સ્ટેશન સરકારી ટેક્નિકલ સ્કૂલમાં કાર્યરત છે. ત્યારે જે જગ્યાએ જૂનું ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન હતું. તે જગ્યાએ 6.33 કરોડના ખર્ચે નવીન પોલીસ સ્ટેશન બનાવવાની દરખાસ્ત મંજુર થઈ જતાં શહેરવાસીઓમાં પણ ખુશી વ્યાપી છે. ત્યારે અદ્યતન સુવિધા સભર તૌયર થનાર ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિશે જિલ્લા પોલીસ વડા સંજય ખરાતે માહિતી આપી હતી.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.