અરવલ્લી જિલ્લામાં કકડતી ઠંડી વચ્ચે પણ તાપણાના સહારે લગ્ન ગીતો ગવાયા

અરવલ્લી
અરવલ્લી

અરવલ્લી જિલ્લામાં હાલ ઠંડીનું પ્રમાણ 8 થી 10 ડીગ્રી જેટલું છે. આવી કકડતી ઠંડીમાં રાત્રીના સમયે લોકો બહાર નીકળવાનું ટાળતા હોય છે. ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લાના માલપુરમાં કકડતી ઠંડીમાં તાપણાના સહારે લગ્નગીતો ગવાયા હતા. લગ્ન સમયે લગ્ન ગીતોની મજા અનેરી હોય છે. ત્યારે ઠંડી હોય કે ગરમી પરંતુ લગ્ન ગીતો અવશ્ય ગવાતા જ હોય છે. ત્યારે માલપુર નગરમાં એક પરિવારને ત્યાં જનોઈનો પ્રસંગ હોવાથી પરિવારની મહિલાઓ કકડતી ઠંડીમાં પણ લગ્ન ગીતોની મજા માણતા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. બહાર ખુલ્લામાં લાકડા સળગાવી તાપણા સળગાવીને લગ્નગીતોનો આનંદ ઉઠાવ્યો હતો. ત્યારે હજુ પણ વાતાવરણ જોતા જિલ્લા વાસીઓને ઠંડીમાં ઠુઠવાવાનો વારો આવશે તેવું જણાઈ રહ્યું છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.