હિંમતનગરમાં વોટર વિલાનું દીવ દમણ અને દાદરા નગર હવેલી શહેરીજનો માટે આ એક જરૂરી નવું નજરાણું

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

હિમતનગરમાં વિજાપુર બાયપાસ રોડ પર શહેરીજનો માટે નવું નજરાણું વોટર વિલાને દીવ દમણ અને દાદરા નગર હવેલી, લક્ષદીપના પ્રશાશક પ્રફુલ પટેલે ખુલ્લું મુક્યું હતું સાથે આખાય વોટર વિલાની મુલાકાત પણ લીધી હતી. આ પ્રસંગે હિંમતનગરના ધારાસભ્ય વી.ડી.ઝાલા, સી જે.ચાવડા પણ જોડાયા હતા.

હિંમતનગરથી વિજાપુર બાયપાસ રોડ પર પરબડા પાસે 23 એકરથી વધુ જમીનમાં આકાર પામેલ વોટર વિલા જેમાં વોટર રાઈડ છે. તે વોટર વિલાનું શુક્રવારે દીવ દમણ અને દાદરા નગર હવેલી લક્ષદીપના પ્રશાસક પ્રફુલ પટેલે ખુલ્લું મુક્યું હતું. હિંમતનગરના શહેરીજનો માટે આ એક જરૂરી નવું નજરાણું છે. અગામી દિવસોમાં આજુબાજુના જિલ્લામાંથી પણ અહિયાં લોકો આવશે. આ પ્રસંગે તેમને સ્વચ્છતા પર વધુ ભાર મુક્યો હતો. પ્રફુલ પટેલ, હિમતનગર ધારાસભ્ય વી.ડી.ઝાલા અને સી.જે.ચાવડા આખાય વોટર વિલાની મુલાકાત લીધી હતી.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.