પાટણ ઇન્ડીયન રેડક્રોસ સોસાયટી દ્વારા વિશ્વ રેડકોસ દિવસ અને વિશ્વ થેલેસમીયા દિવસની ઉજવણી કરાઈ

પાટણ
પાટણ

ઇન્ડીયન રેડક્રોસ સોસાયટી પાટણ જીલ્લા શાખા દ્વારા 8મે વિશ્વ રેડક્રોસ દિવસ અને વિશ્વ થેલેસેમીયા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. જેમાં ઇન્ડીયન રેડક્રોસ સોસાયટી પાટણના ચેરમેન ડૉ. અરવિંદભાઈ પટેલ અને વા. ચેરમેન ડૉ. જે.કે. પટેલ, હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યો અને સ્ટાફ દ્વારા સવારે 8થી 10 કલાકના સમયગાળા દરમિયાન માનવતા જીવંત રાખીએના સિદ્ધાંત મુજબ કીટ એલર્ટ વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતોના પેમ્પલેટ અને ઓઆરએસના પેકેટનું વિતરણ બગવાડા દરવાજા અને નવાગંજ બજાર ખાતે વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

તા. 8મે રેડક્રોસ સોસાયટીની ઉજવણી વખતે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું. રેડક્રોસ દિવસની ઉજવણી વખતે 15 દર્દીઓના મોતીયાના ફ્રી ઓપરેશન પણ કરીઆપવામાં આવ્યા. 8 મેરેડક્રોસ દિવસની ઉજવણી વખતે ફીઝીયોથેરાપી સેન્ટર 5 દિવસ ફ્રી રાખવામાં આવેલ છે. અને રેકોસ ભવન ખાતે ચાલતા રોગ નિદાન કેન્દ્ર 5 દિવસ માટે તદૃન મફત રાખવામાં આવેલ છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.