પાટણ શહેરીજનોના પ્રશ્નોનો સ્થળ ઉપર જ ઉકેલ લાવવા શહેરી વિસ્તારોમાં સેવા સેતુ કાર્યકમ યોજાયો

પાટણ
પાટણ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા છેવાડાના માનવીના કામો સરળતાથી નગરપાલિકા કક્ષાએ જ ઉકેલી શકાય એવા શુભ હેતુથી સેવાસેતુ કાર્યક્રમ અમલમાં મૂક્યો છે. આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત સરકારના 13 જેટલા વિવિધ વિભાગોની ઓફીસ સ્થળ પર જ ખોલવામાં આવે છે અને વિવિધ દાખલાઓ, વ્યકિતગત સહાય, મા અમૃતમ યોજનાની કામગીરી કે જે સામાન્ય રીતે તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓમાં જ થતી હોય છે, જેને એક છત્ર હેઠળ લાવી નવી પહેલ કરી છે. ત્યારે પાટણ શહેરીજનોના પ્રશ્નોનો સ્થળ ઉપર જ ઉકેલ લાવવા શહેરી વિસ્તારોમાં સેવા સેત કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે. જેના ભાગરૂપે પાટણ નગરપાલિકાના વોર્ડ નો શહેર ની એમ એન હાઈસ્કૂલ ખાતે સેવા સેતુ કાર્યકમ યોજાયો હતો.

આ કાર્યક્રમમાં રેશન કાર્ડ, મા કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, વિધવા પેન્શન, વૃધ્ધ સહાય, આવાસ યોજના જેવા 13 જેટલી સરકારી લાભો માટે નગરજનોનો વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પાલિકાના વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ કચેરીના વિવિધ વિભાગોના કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહી લોક અરજીઓનો સ્થળ ઉપર જ નિકાલ કર્યો હતો.

 


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.