પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલમાં પાણી મિક્સ! ફરિયાદ મળતાં પુરવઠા-તોલમાપ કચેરીએ તપાસ કરી પેટ્રોલ-ડીઝલનો જથ્થો સીઝ કર્યો

પાટણ
પાટણ

પાટણ પંથકના દુઘારામ પુરા – દુનાવાડા ગામના માગૅ પર આવેલા નાયરા કંપનીના પેટ્રોલ પંપ ઉપર થી પેટ્રોલ-ડિઝલ પુરાવનાર ગ્રાહકોએ આ પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ અને ડિઝલની સાથે સાથે પાણી આવતું હોવાના આક્ષેપ કરી પેટ્રોલ પંપ પર હંગામો મચાવી આ મામલે વિરોઘ પ્રદશિર્ત કરી પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ અને ડિઝલની જગ્યાએ પાણી આવતું હોવાની તપાસ મામલે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરતા અને જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી પાટણ તથા તેમની ટીમ તેમજ તોલમાપ અધિકારી તથા તેમની ટીમ અને નાયરા કંપનીની ટીમ દ્વારા પેટ્રોલ પંપ પર આકસ્મિક તપાસણી હાથ ધરવામાં આવેલ હતી.

જે તપાસમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં પાણીનું ભેળસેળ જોવા મળેલ હતું તથા છેલ્લા ત્રણ દિવસથી પેટ્રોલ પંપ પરના સી.સી.ટી.વી. કેમેરા બંધ હોવાનું જણાયેલ આવેલ જે ઉક્ત ક્ષતિઓ કરી ધી ગુજરાત આ.ચી.વ.પરવાના નિયંત્રણ અને જથ્થા જાહેરાત આદેશ-1981 ની કલમ અને તે લગત પરવાનાની શરતોનું ઉલ્લંધન કાર્યનું જણાઈ આવતા ઉક્ત કાયદાની કલમ-26 થી મળેલ અધિકારની રુએ અધિકારીઓ દ્વારા પેટ્રોલ પંપ પરના પેટ્રોલ અને ડીઝલના જથ્થા (કલમ-6 એ) સીઝ કરવામાં આવેલ છે.

અધિકારી ની ટીમ દ્વારા નાયરા પેટ્રોલ પંપ પરથી તપાસ દરમિયાન ચીજ કરાયેલ પેટ્રોલ નો 6061 લીટર જથ્થો કિ. રૂ. 5,74,097.92 અને ડીઝલ નો 14767 લીટર જથ્થો કિ. રૂ. 13,31,392.72 મળી કુલ રૂ. 19,05490 નો પેટ્રોલ ડીઝલનો જથ્થો સીઝ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હોવાનું પુરવઠા વિભાગ તરફથી જાણવા મળ્યું છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.