રાધનપુર તાલુકાના કમાલપુર ગામ ખાતે દૂધ ઉત્પાદક મંડળી દ્વારા કેમ્પ યોજાયો

પાટણ
પાટણ

પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર તાલુકાના કમાલપુર ગામ ખાતે આવેલ કમાલપુર દૂધ ઉત્પાદક મંડળી દ્વારા દવાખાનાં કેમ્પ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કેમ્પ ની અંદર કમાલપુર ગામનાં પશુપાલકો નાં ગાય ભેંસ ની સારવાર કરવામાં આવી હતી તેમજ કેમ્પનું આયોજન મુખ્ય ગાય ભેંસ કાપડ ઉથલા મારતી હોય તેવી ગાય ભેંસો તમામની તપાસ કરવામાં આવી હતી.

પશુપાલક સરકારી ડોક્ટરો દ્વારા કમાલપુર દૂધ ઉત્પાદક મંડળી દ્વારા દવાખાનાં કેમ્પ માં ગામનાં પશુપાલકો એ સીધો લાભ લીધો હતો.તેમજ આજના કેમ્પમાં ગામના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મોટી સંખ્યામાં કમાલપુર ગામનાં પશુપાલકોએ લાભ લીધો હતો.પશુપાલક અધિકારી દ્વારા કમાલપુર ઉત્પાદક મંડળીના ચેરમેન લાલાભાઇ ભરવાડ,મંત્રી હમીરજી બારોટ, મેરાભાઈ ભરવાડ, સોમાભાઈ ભરવાડ સહિતના તમામ લોકોએ આજના યોજાયેલ ભવ્ય કેમ્પમાં સાથ સહકાર આપ્યો હતો.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.