પાટણ નગરપાલિકામાં બીજા દિવસે રૂ.16.50 લાખ આગોતરો મિલકતવેરો ભરાયો

પાટણ
પાટણ

પાટણ નગરપાલિકામાં આગોતરો મિલકત વેરો ભરવા માટે શનિવારે વેરા શાખાના કાઉન્ટર ઉપર સવારથી જ મિલકતધારકો વેરો ભરવા માટે આવ્યા હતા. ગત રોજથી ચાલુ થયેલો એડવાન્સ વેરો શની, રવિ ની રજા હોવા છતાયા સવારે 10 થી 1વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખવામાં આવશે ત્યારે આજે શનિવારે બીજા દિવસે 16.50 લાખથી વધારે એડવાન્સ વેરો મિલકત ધારકોએ ભરપાઈ કર્યો હતો.

પાટણ શહેરમાં આવેલી રહેણાંક અને બિન રહેણાંક મિલકતોનો એડવાન્સ વેરો ભરપાઈ કરવાની કામગીરી નગરપાલિકા ખાતે 12 એપ્રિલ થી શરૂ કરવામાં આવી છે, ત્યારે આજે શનિવારે પાલિકા ખાતે રજાના દિવસે પણ સવારે 10 થી બપોરે 1વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખવામાં આવ્યું હતું સવારથી જ મિલકત ધારકો એડવાન્સ વેરો ભરવા માટે આવી પહોંચ્યા હતા. શનિવારે 16.50 લાખ જેટલી આવક થઈ હોવાનું વેરા શાખાના લક્ષમણ ભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.