કામનું: બેંકમાં 2345 પદો પર નીકળી સરકારી નોકરી, આ રીતે કરો અરજી

Other
Other

તમિલનાડુ કોઓપરેટિવ સોસાયટીએ તેની અધિકૃત વેબસાઇટ પર 2345 વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. બેંકની નોકરીઓ માટે તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારોને ક્લર્ક, આસિસ્ટન્ટ, જુનિયર આસિસ્ટન્ટ, સુપરવાઈઝર અને અન્ય સહિત વિવિધ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની તક છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો આ પોસ્ટ્સ માટે 01 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ અથવા તે પહેલાં ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

ભરતી ઝુંબેશ સાથે, જિલ્લા ભરતી બ્યુરો તમિલનાડુમાં 38 સહકારી મંડળીઓમાં સહાયક અને કારકુન સહિત 2345 વિવિધ ખાલી જગ્યાઓની ભરતી કરવા માટે તૈયાર છે. તમે અહીં TN કોઓપરેટિવ બેંક ભરતી ડ્રાઈવ સંબંધિત તમામ વિગતો જોઈ શકો છો જેમાં પાત્રતા, વય મર્યાદા, અરજી અને પસંદગી પ્રક્રિયા, પગાર અને અન્યનો સમાવેશ થાય છે. આ જગ્યાઓ પર ભરતી માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 1 ડિસેમ્બર 2023 છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.