ઘઉંની ખરીદી પૂરજોશમાં, ગયા વર્ષની કુલ ખરીદીનો આંકડો પાર

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

સેન્ટ્રલ પૂલમાં 262.48 એલએમટી ઘઉંની ખરીદી કરવામાં આવી છે, જેનાથી 22.31 લાખ ખેડૂતોને લાભ થયો, એમએસપી 59,715 કરોડ

ઘઉંની ખરીદીમાં સૌથી વધુ યોગદાન પંજાબ, હરિયાણા, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશનું: આરએમએસ 2024-25 દરમિયાન ઘઉંની ખરીદી સમગ્ર દેશમાં મુખ્ય ખરીદી કરતા રાજ્યોમાં સરળતાથી ચાલી રહી છે. સેન્ટ્રલ પૂલમાં આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં 262.48 એલએમટી ઘઉંની ખરીદી થઈ ચૂકી છે, જે ગયા વર્ષની કુલ 262.02 એલએમટીની ખરીદીને પાર કરી ગઈ છે.

આરએમએસ 2024-25 દરમિયાન કુલ 22.31 લાખ ખેડૂતોને લાભ થયો છે જેમાં કુલ એમએસપી આઉટફ્લો રૂ. 59,715 કરોડ છે. ખરીદીમાં મુખ્ય યોગદાન પાંચ પ્રાપ્તિ કરનારા રાજ્યોમાંથી આવ્યું છે. પંજાબ, હરિયાણા, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશ અનુક્રમે 124.26 એલએમટી, 71.49 એલએમટી, 47.78 એલએમટી, 9.66 એલએમટી અને 9.07 એલએમટીની ખરીદી થઈ.

ચોખાની ખરીદી પણ સરળતાથી ચાલી રહી છે. KMS 2023-24 દરમિયાન 489.15 એલએમટી ચોખાની સમકક્ષ 728.42 એલએમટી ધાન્ય અત્યાર સુધીમાં 98.26 લાખ ખેડૂતો પાસેથી સીધા ખરીદવામાં આવ્યા છે, જેમાં રૂ. 1,60,472 કરોડ કુલ એમએસપી આઉટફ્લોનો અંદાજ છે.

ખરીદની ઉપરોક્ત જથ્થા સાથે, કેન્દ્રીય પૂલમાં હાલમાં ઘઉં અને ચોખાનો સંયુક્ત સ્ટોક 600 એલએમટીથી વધુ છે જે દેશને પીએમજીકેએવાય અને અન્ય કલ્યાણકારી યોજનાઓ હેઠળ અને બજારના હસ્તક્ષેપ માટે તેની ખાદ્યાન્નની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે આરામદાયક સ્થિતિમાં મૂકે છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.