યુપી પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ભરતી, આ રહી સૂચના સહિતની વિગતો!

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

નવીનતમ સમાચાર મુજબ, ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસ ભરતી અને પ્રમોશન બોર્ડે કોન્સ્ટેબલની ભરતી માટે 52,699 ખાલી જગ્યાઓ માટે સીધી ભરતીની જાહેરાત કરી છે. જો કે, સત્તાવાર વેબસાઇટ પર હજુ પણ આ અંગે કોઈ સત્તાવાર સૂચના જારી કરવામાં આવી નથી. ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસના ઈતિહાસમાં આ સૌથી મોટી ભરતી અભિયાન હશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર લેખિત પરીક્ષા માટે એજન્સીની પસંદગી પ્રક્રિયા અને અન્ય ભરતી સંબંધિત કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ આ વર્ષના અંત સુધીમાં લેખિત પરીક્ષા યોજવામાં આવી શકે છે.

અગાઉ 35,757 જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની હતી, પરંતુ એક્ઝિક્યુટિવ બોડીની પસંદગી ન થવાને કારણે ગયા વર્ષથી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ શકી નથી. બે કંપનીઓ દ્વારા ભરતી પરીક્ષા યોજવામાં રસ દાખવ્યા બાદ હવે 52,699 કોન્સ્ટેબલની સીધી ભરતીને આગળ ધપાવવાની કવાયત શરૂ કરવામાં આવી છે. કોન્સ્ટેબલની 35,757 જગ્યાઓ પર સીધી ભરતી માટે એક્ઝિક્યુટિવ બોડીની પસંદગી માટે ગયા નવેમ્બરમાં ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. તેમાં ફક્ત ટાટા કોન્સ્ટેબલ સર્વિસિસ (TCS) એ ભાગ લીધો હતો, જેના કારણે ટેન્ડર રદ કરવામાં આવ્યું હતું.

અરજી કરતા પહેલા ઉમેદવારોએ યુપી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023 માટે પાત્રતા માપદંડો જાણવું જોઈએ. ભરતી માટેના માપદંડો સત્તાવાર સૂચનામાં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવશે. આ મુદ્દાઓમાં, ઉમેદવારો પાત્રતા માપદંડ ચકાસી શકે છે.

વય મર્યાદા: લઘુત્તમ વય મર્યાદા સામાન્ય રીતે 18 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવે છે, જ્યારે મહત્તમ વય મર્યાદા શ્રેણી અને સરકારી ધોરણોના આધારે બદલાય છે. સરકારના નિયમો મુજબ આરક્ષિત વર્ગના ઉમેદવારો માટે વય છૂટછાટ લાગુ થઈ શકે છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત: ઉમેદવારોએ માન્ય બોર્ડ અથવા સંસ્થામાંથી 10મું અથવા 12મું વર્ગ (ચોક્કસ ભરતી સૂચનાના આધારે) પાસ કરેલ હોવું જોઈએ. વધારાની લાયકાત, જો કોઈ હોય તો, સત્તાવાર સૂચનામાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે.

નાગરિકતા: અરજદારો ભારતીય નાગરિક હોવા જોઈએ અને તેમની નાગરિકતાને સમર્થન આપવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો હોવા જોઈએ.

શારીરિક ધોરણો: ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનામાં સૂચવ્યા મુજબ ઊંચાઈ, છાતીનું માપ અને વજનના સંદર્ભમાં અમુક શારીરિક ધોરણો પૂરા કરવા પડશે.

ઉમેદવારો સારા પાત્રના હોવા જોઈએ અને સારા માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં હોવા જોઈએ. તેમને સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ પાત્ર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાની અને પસંદગી પ્રક્રિયા દરમિયાન તબીબી પરીક્ષણમાંથી પસાર થવાની જરૂર પડી શકે છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.