પોલીસ બનવાનું સ્વપ્ન થશે સાકાર, 17471 જગ્યાઓ પર થશે ભરતી

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય પોલીસ વિભાગે મહારાષ્ટ્ર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 સૂચના દ્વારા 17,471 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરી છે. મહારાષ્ટ્ર પોલીસ ભરતી 2024 માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે, અને ઉમેદવારો 31 માર્ચ સુધી mahapolice.gov.in અને policerecruitment2024.mahait.org પર તેમની અરજીઓ ભરી શકે છે.

આ ભરતી અભિયાનનો લક્ષ્યાંક પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ડ્રાઈવર, જેલ કોન્સ્ટેબલ, આર્મ્ડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ બેન્ડ્સમેન સહિતની વિવિધ જગ્યાઓ માટે 17,471 ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનો છે. મહારાષ્ટ્ર પોલીસ ભરતી 2024 ની વિગતો અહીં આપવામાં આવી છે.

અધિકારીઓએ વિવિધ પોસ્ટ માટે 17,471 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરી છે. કુલ ખાલી જગ્યાઓમાંથી 9595 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પોસ્ટ માટે, 1686 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ડ્રાઈવર માટે, 1800 જેલ કોન્સ્ટેબલ માટે, 4349 આર્મ્ડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે અને 41 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ બેન્ડ્સમેન પોસ્ટ માટે અનામત છે.

મહારાષ્ટ્ર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટેની ઑનલાઇન એપ્લિકેશન લિંક સત્તાવાર વેબસાઇટ પર સક્રિય છે. મહારાષ્ટ્ર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 માર્ચ છે. અરજી ફોર્મ ભરતી વખતે, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેઓએ સાચી માહિતી દાખલ કરી છે અન્યથા તેમની અરજી નકારવામાં આવશે. મહારાષ્ટ્ર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ઓનલાઈન અરજી 2024 માટેની સીધી લિંક https://policerecruitment2024.mahait.org/Forms/Home.aspx છે.

અરજી ફોર્મ સફળતાપૂર્વક સબમિટ કરવા માટે, ઉમેદવારોએ અરજી ફી ઓનલાઈન ચૂકવવી પડશે. ઓપન કેટેગરીના લોકોએ 450 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. જ્યારે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 350 રૂપિયા ચૂકવવાના રહેશે.

પસંદગી પ્રક્રિયાના 3 તબક્કાઓ દ્વારા મહારાષ્ટ્ર પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવશે. જેમાં શારીરિક કસોટી, લેખિત કસોટી અને કૌશલ્ય કસોટીનો સમાવેશ થાય છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.