કામનું: હાઈકોર્ટમાં સહાયકની જગ્યાઓ પર ભરતી, આ રીતે કરો અરજી

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

જો તમે હાઈકોર્ટ ઝારખંડમાં નોકરી મેળવવા ઈચ્છો છો, તો તમારા માટે નોકરીના સમાચાર છે. વાસ્તવમાં, ઝારખંડ હાઈકોર્ટે કેટલીક ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. આ મુજબ હાઇકોર્ટ ઝારખંડે સહાયક નોકરીઓ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજી પ્રક્રિયા 20મી ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ jharhandhighcourt.nic.in દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

ઝારખંડ HC ભરતી 2024: છેલ્લી તારીખ

ઝારખંડ હાઈકોર્ટમાં આ ભરતી હેઠળ સહાયકની જગ્યાઓ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 22 માર્ચ 2024 છે. આ સંદર્ભે વધુ માહિતી માટે, ભરતી સૂચના તપાસો.

ઝારખંડ HC ભરતી 2024: ખાલી જગ્યાની વિગતો

ઝારખંડ હાઈકોર્ટ, રાંચીમાં મદદનીશની પોસ્ટ માટે 55 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ઝારખંડ HC ભરતી 2024 ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

ઝારખંડ HC ભરતી 2024: શૈક્ષણિક લાયકાત

ઝારખંડ HC ભરતી 2024 માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો પાસે માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી સ્નાતક અથવા સમકક્ષ ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે અને કમ્પ્યુટર પર સારી ટાઇપિંગ ઝડપ હોવી આવશ્યક છે.

ઝારખંડ HC ભરતી 2024: વય મર્યાદા

આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરનારા તમામ ઉમેદવારોની લઘુત્તમ ઉંમર 21 વર્ષ હોવી જોઈએ. જ્યારે, બિનઅનામત અને EWS કેટેગરીના ઉમેદવારોની મહત્તમ ઉંમર 35 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે, BC-I અને BC-II કેટેગરીના ઉમેદવારોની મહત્તમ ઉંમર 37 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે.

કેટેગરી II, સ્ત્રી (અનામત, EWS, BC-I અને BC-II) માટે મહત્તમ વય 38 વર્ષ છે.
ST SC વર્ગના પુરુષ અને સ્ત્રી ઉમેદવારોની મહત્તમ ઉંમર 1 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ 40 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.

ઝારખંડ HC ભરતી 2024: અરજી ફી

ઝારખંડ એચસી ભરતી 2024 માટે અરજી કરનારા અસુરક્ષિત, EWS, BC-I અને BC-II શ્રેણીના ઉમેદવારોએ અરજી ફી તરીકે રૂ 500 ચૂકવવાના રહેશે. જ્યારે, એસસી અને એસટી કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 125 રૂપિયાની અરજી ફી ચૂકવવી પડશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.