કોસ્ટ ગાર્ડમાં 12 પાસ માટે ગોલ્ડન તક, વિચાર્યો ન હોય તેટલો મળશે પગાર

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડમાં નોકરી મેળવવાનું સપનું જોતા યુવાનો માટે આ એક સુવર્ણ તક છે. આ ભરતી દ્વારા કોસ્ટ ગાર્ડમાં ખલાસીઓની જગ્યાઓ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ માટે જાહેરનામું પણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજી પ્રક્રિયા 13મી ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા શરૂ કરતા પહેલા, નીચે આપેલ સત્તાવાર સૂચના કાળજીપૂર્વક વાંચો.

આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 27 ફેબ્રુઆરી છે. કોઈપણ ઉમેદવાર જે આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવા માંગે છે તે સત્તાવાર વેબસાઇટ join.indiancoastguard.cdac.in દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા અંતર્ગત કુલ 260 જગ્યાઓ ભરવામાં આવી રહી છે.

કોસ્ટ ગાર્ડમાં નોકરી મેળવવા માટે વય મર્યાદા

આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોની ઓછામાં ઓછી ઉંમર 18 વર્ષ અને વધુમાં વધુ 22 વર્ષની હોવી જોઈએ. આ સાથે ઉમેદવારોનો જન્મ 1 સપ્ટેમ્બર 2002 થી 31 ઓગસ્ટ 2006 ની વચ્ચે હોવો જોઈએ.

ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી લાયકાત

ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય બોર્ડ અથવા સંસ્થામાંથી ગણિત અને ભૌતિકશાસ્ત્ર વિષયો સાથે ધોરણ 12 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ. તે પછી જ તેઓ આ પદો માટે અરજી કરવા માટે પાત્ર ગણાશે.

આ જગ્યાઓ પર ભરતી થશે

કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી હેઠળ આ પોસ્ટ્સ પર પુનઃસ્થાપન કરવામાં આવશે. તમે આને નીચે વિગતવાર જોઈ શકો છો.

કોસ્ટ ગાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે અરજી ફી ચૂકવવાની રહેશે

ઉમેદવારોએ અરજી ફી તરીકે 300 રૂપિયા ચૂકવવાના રહેશે. જ્યારે SC/ST ઉમેદવારોને અરજી ફીની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. અરજી ફી નેટ બેંકિંગનો ઉપયોગ કરીને અથવા Visa/Master/Maestro/RuPay ક્રેડિટ/ડેબિટ કાર્ડ/UPI દ્વારા ઑનલાઇન મોડ દ્વારા ચૂકવી શકાય છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.