બિહાર બોર્ડની 10મીની પરીક્ષામાં પ્રથમ આવનારને મેડલ સાથે 1 લાખ રૂપિયા રોકડ અને લેપટોપથી સન્માનિત કરાશે

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

પટના, બિહાર બોર્ડની 10મી પરીક્ષા 2024માં ઉપસ્થિત 16 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓની રાહ પૂરી થઈ ગઈ છે. આજે બપોરે 1.30 કલાકે મેટ્રિકનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ટોપર્સની યાદી પણ બહાર પાડવામાં આવી છે. ટોપર્સની યાદીમાં જે વિદ્યાર્થીઓના નામ આવે છે તેમને રાજ્ય સરકાર રોકડ પુરસ્કાર આપીને સન્માનિત કરે છે. આ છેલ્લી વખત પણ કરવામાં આવ્યું હતું. ચાલો જાણીએ કોને શું ઇનામ મળશે. તમને જણાવી દઈએ કે જો 10મા ટોપર્સની યાદીમાં નામ પ્રથમ આવે છે, તો વિદ્યાર્થીને મેડલ સાથે 1 લાખ રૂપિયા રોકડ અને લેપટોપથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. બીજા ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થીઓને લેપટોપ સાથે 75,000 રૂપિયાનું રોકડ ઇનામ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે ત્રીજા ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થીઓને 50 રૂપિયા અને લેપટોપ આપવામાં આવે છે.

બિહાર બોર્ડ મેટ્રિકમાં એક કે બે વિષયમાં નાપાસ થતા વિદ્યાર્થીઓને પાસ થવાની તક આપે છે. BSEB આ વિદ્યાર્થીઓ માટે કમ્પાર્ટમેન્ટ પરીક્ષાનું આયોજન કરે છે. પરિણામ જાહેર થયા પછી, કમ્પાર્ટમેન્ટ માટે નોંધણીનું સમયપત્રક બહાર પાડવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આ પરીક્ષામાં ફક્ત તે જ વિદ્યાર્થીઓને બેસવાની મંજૂરી છે જેઓ એક કે બે વિષયમાં નાપાસ થયા છે. બે થી વધુ વિષયોમાં નાપાસ થનાર વિદ્યાર્થીઓ ફરીથી 10માં બોર્ડની પરીક્ષામાં બેસશે. જે વિદ્યાર્થીઓ હાઇસ્કૂલમાં મેળવેલ ગુણથી સંતુષ્ટ નથી. તેમને તપાસ માટે તક આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમની ઉત્તરવહીઓ ફરીથી તપાસી શકશે. આ માટે, BSBE પરિણામ જાહેર કર્યાના થોડા દિવસો પછી એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા શરૂ કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની વેબસાઇટ અથવા તેમની સંબંધિત શાળા દ્વારા ચકાસણી માટે અરજી કરી શકે છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.