મહેસાણાના નવા DDOએ ખેરવા PHC ની આકસ્મિક મુલાકાત લીધી

મહેસાણા
મહેસાણા

મહેસાણા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડો.જસ્મિત હસરત દ્વારા જિલ્લાના ખેરવા ખાતે આવેલા પ્રા.આ.કેન્દ્ર ની આકસ્મિક મુલાકાત લેવામાં આવી હતી.તેઓએ પ્રા.આ.કેન્દ્ર ખેરવાના દરેક વિભાગોની મુલાકાત લઇ દરેક વિભાગો દ્રારા અપાતી સેવાઓ વિશે માહિતી મેળવી હતી તેમજ DDOની વિઝિટ દરમ્યાન પ્રા.આ.કેન્દ્ર કક્ષાએ રુટિન ઇમ્યુનાઇઝેશન અંગેની તાલિમ હોવાથી DDO એ આશાબહેનના ઇન્ટરવ્યું લઇ તેમના દ્રારા નિભાવાતા રેકર્ડ તેમજ તેમના દ્રારા અપાતી સેવાઓની વિગત આશાઓ પાસેથી મેળવી હતી.

મેટરનીટી વિભાગમાં લેબરરુમ, એટેચ ટોઇલેટ ,કુલર ,બાયોમેડિકલ વેસ્ટ સ્ટોરરુમ તથા પોસ્ટનેટલ વોર્ડમાં પોસ્ટનેટલ લાભાર્થીઓને મળી મળતી સેવાઓની વિગતવાર માહિતી મેળવી તેમજ સ્ટાફનર્સ પાસે પોતાનુ બીપી પણ મપાવ્યુ અને સ્ટાફનર્સ દ્રારા સાધનો કઇ રીતે ઓપરેટ કરવા તે વિશેની માહિતી મેળવી સાધનોની સમયસર સફાઇ કરવાનુ સૂચન કર્યુ હતું.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.