વિસનગરની કાંસા.એન.એ ગ્રામ પંચાયતમાં રથનું સ્વાગત કરાયું

મહેસાણા
મહેસાણા

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની યોજનાઓની માહિતી ઘર ઘર સુધી પહોંચાડવા માટે વિકસિત સંકલ્પ ભારત યાત્રાનું વિવિધ જગ્યાએથી પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારે વિસનગરમાં તાલુકામાં પણ વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. જે વિકસિત સંકલ્પ યાત્રાનું વિસનગરના કાંસા.એન.એ ગ્રામ પંચાયતમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં કાર્યકમમાં લાભાર્થીઓને કીટ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.


ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા આયોજિત વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા કાઢવામાં આવી છે. જેમાં સરકારની વિવિધ 17 જેટલી યોજનાઓની માહિતી જન જન સુધી પહોંચે અને લાભાર્થીઓને સરકારની યોજનાઓની માહિતી પહોંચાડવા માટે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં આ યાત્રા કાંસા.એન.એ ગ્રામ પંચાયત ખાતે આવતા મામલતદાર, સરપંચ સહિત મહિલાઓ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.જેમાં કાર્યકમમાં વિવિધ સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યા હતા. તેમજ સરકારની વિવિધ યોજનાઓની લાભાર્થીઓને કીટ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પ્રાંત અધિકારી જી.એ.પટેલ, મામલતદાર ઇલાબેન ઉપાધ્યાય, સરપંચ નિમિષા પ્રશાંતભાઇ પટેલ, તલાટી પંકજ સહિત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.