કલોલ વેરા વસૂલ કરવા બાકી : બાકીદારો સામે લાલઆંખ કરી કડક હાથે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી

મહેસાણા
મહેસાણા

કલોલ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલ ખાનગી તેમજ સરકારી મિલકતનો સમયસર વેરા વસુલાત નહીં થતાં 17 કરોડ રૂપિયા વેરાની વસુલાત બાકી છે. જેને લઇને કલોલ નગર પાલિકાના વહીવટીતંત્ર દ્વારા જે પ્રોપર્ટીધારકો પાસેથી પાલિકાના વેરા વસૂલ કરવા બાકી છે. તેમને 19 જાન્યુઆરી સુધીમાં 1800 નોટિસો ફટકારવામાં આવી હતી. નોટીસો પછી પણ આ વેરા ભરવામાં નહીં આવતા. વોરંટ પણ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા છે. છતાં પણ પાલિકાના વેરા ભરવામાં નહીં આવતા વહીવટીતંત્ર દ્વારા આવા બાકીદારો સામે લાલઆંખ કરી કડક હાથે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

નગરપાલિકા સત્તાવાર સૂત્રો જણાવાયા અનુસાર કેટલાક મિલકતધારકો એવા છે. જેમના બે લાખ કરતાં પણ વધુ ટેક્ષની રકમ ભરી નથી. તેવા મિલકત ધારકોની મિલકત શીલ કરી દેવા સહિતના કડક પગલાં ભરવામાં આવી રહ્યા છે. ગઈકાલે કલોલ શહેરમાં આવેલ બે દુકાનોને સીલ કરી દેવામાં આવી છે. જેમના બે લાખ રૂપિયા કરતા પણ વધારે રૂપિયા વેરો બાકી છે.

કલોલ પાલિકાને શહેર વિસ્તારમાં આવતા પ્રોપર્ટી ધારકો પાસેથી 17 કરોડ કરતા પણ વધારે વેરાની વસૂલાત બાકી છે. જેમાં ખાનગી મિલકતો આને સરકારી મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે. આવી મિલકતો વેરા વસૂલાત માટે તંત્ર દ્વારા બાકીદારો સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જેને લઇને બાકીદારો ફફડાટ વ્યાપ્યો છે. જેમાં 2 લાખ કરતા વધુ વેરો બાકી હશે તેવી પ્રોપર્ટી સીલ કરી દેવામાં આવશે. તેમજ સમયસર વેરા નહીં ભરનાર પ્રોપર્ટીધારકો સામે પણ વહીવટીતંત્ર દ્વારા એકશન લેવામાં આવશે. પીવાના પાણીના કનેક્શન કાપી નાખવા સહિતના કડક પગલા ભરવાની ચેતવણી વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવેરા નહીં ભરનાર પ્રોપર્ટી માલિકોને આપવામાં આવી છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.