ગુજરાતમાં પ્રથમવાર નેશનલ વ્હીલચેર ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ અંતગર્ત વ્હીલચેર રેલીનું યોજવામાં આવી

મહેસાણા
મહેસાણા

ગુજરાતમાં પ્રથમવાર સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી અને ઉત્તર ગુજરાત વિકલાંગ કલ્યાણ સંઘ વિસનગર સંસ્થાના સંયુક્ત ઉપક્રમે દિવ્યાંગોની નેશનલ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે ટૂર્નામેન્ટનો 15મી માર્ચના રોજ પ્રારંભ કરવામાં આવશે. જે નેશનલ વ્હીલચેર ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ અંતગર્ત વ્હીલચેર રેલીનું યોજવામાં આવી હતી. જેમાં લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. વ્હીલચેર રેલીમાં 8 રાજ્યોના દિવ્યાંગ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો.

સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી ખાતે ગુજરાતમાં પ્રથમવાર દિવ્યાંગોની નેશનલ વ્હીલચેર ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનો 15મી માર્ચના રોજ શુભારંભ કરવામાં આવશે. જે નેશનલ વ્હીલચેર ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ અંતગર્ત વ્હીલચેર રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જે રેલીને સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીના મુખ્ય ગેટથી નૂતન સ્પોર્ટસ સંકુલ સુધી ફરી હતી.

જેમાં રેલીનું પ્રસ્થાન ઉત્તર ગુજરાત વિકલાંગ સંઘના સુરેખાબેન પટેલ, અશોક પટેલ તેમજ સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીના રજીસ્ટાર ડૉ. પરિમલ ત્રિવેદી, પ્રોવોસ્ટ ડૉ. પી.એમ. ઉદાણી સહિત દ્વારા લીલી ઝંડી આપવામાં આવી હતી. આ રેલીમાં જુદા જુદા આઠ રાજ્યોના દિવ્યાંગ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ રેલીમાં જોડાયેલ દિવ્યાંગ લોકોમાં અનેરી સ્ફૂર્તિ અને ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. દિવ્યાંગોએ ડી.જેના તાલે ઝૂમીને પુરા ઉત્સાહથી વ્હીલચેર બેસી રેલીનો આનંદ માણ્યો હતો.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.