મહેસાણાના ટાઉન હોલ ખાતે 23 ઓગસ્ટે રોજગાર ભરતી મેળો યોજાશે

મહેસાણા
મહેસાણા

મહેસાણા જિલ્લા રોજગાર કચેરી દ્વારા અવારનવાર અલગ અલગ તાલુકાઓમાં યુવાઓ માટે રોજગારની તકો મળી રહે તેના ભાગ રૂપે રોજગાર ભરતી મેળા યોજવામાં આવે છે.ત્યારે આગામી સમયમાં પણ મહેસાણાના ટાઉન હોલ ખાતે રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.જેમાં 10 થી વધુ કંપનીઓ ભાગ લેનાર છે.

 

જિલ્લા રોજગાર કચેરી દ્વારા 23 ઓગસ્ટના રોજ મહેસાણા શહેરમાં ફુવારા સર્કલ પાસે આવેલ ટાઉન હોલ ખાતે રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.જેમાં અલગ અલગ 13 જેટલા નોકરી દાતા આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર છે.ત્યારે આ ભરતી મેળામાં 10 પાસથી લઇ ડિપ્લોમા સુધીના નોકરી વાછુક યુવાનો નોકરી મેળવવા ભાગ લઈ શકશે ત્યારે આ કાર્યક્રમ 23 ઓગસ્ટના સવારે 10 કલાકે યોજવામાં આવનાર છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.