મહેસાણા ટાઉન હોલ ખાતે રોજગાર ભરતી મેળો યોજાયો

મહેસાણા
મહેસાણા

મહેસાણા શહેરના ટાઉન હોલ ખાતે રોજગાર વિનિમય કચેરી અને સેવી નિસ્ટના સંયુક્ત ઉપક્રમે ડિજિટલ ક્રાંતિ અને રોજગાર ભરતી મેળાના હેતુ એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં જિલ્લા સહિતના 500 થી વધુ રોજગાર વાંચ્છુક ઉમેદવારો જોડાયા હતા.13 જેટલી મલ્ટી નેશનલ કંપનીઓ રોજગાર દાતા તરીકે આ કાર્યક્રમમાં જોડાઈ હતી. જેમાં ઉમેદવારોના ઇન્ટરવ્યૂ બાદ યોગ્ય ઉમેદવારોને સ્થળ પર જ રોજગારીની તક પ્રદાન કરવામાં આવી હતી.


મહેસાણાના ટાઉન હોલ ખાતે રોજગાર કચેરી અને સેવી નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશન એન્ડ સ્કિલ ટ્રેનિંગના સંયુક્ત ઉપક્રમે રોજગાર ભરતી મેળો યોજવામાં આવ્યો હતો.આ ભરતી મેળામાં કુલ 13 મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ દ્વારા ઇન્ટરવ્યૂ પ્રક્રિયા કરાઈ હતી.આ ભરતી મેળામાં 700 થી વધુ ઉમેદવાર દ્વારા રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું.જેમાં 300 થી વધુ ઉમેદવાર નોકરી મેળવી હતી.

 


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.