મહેસાણાની 25 વર્ષની સ્ત્રીએ સુરતમાં કરાવી લિંગ પરિવર્તનની સર્જરી, પુરુષનું બર્થ સર્ટિફિકેટ મળ્યું

મહેસાણા
મહેસાણા

મહેસાણાના એક ગામની યુવતીએ લિંગ પરિવર્તનની સર્જરી કરાવી હતી. લિંગ પરિવર્તન બાદ યુવતીમાંથી યુવક બનેલી યુવતીએ તેનાં જન્મ પ્રમાણપત્રમાં જાતિ અને નામ બદલવા માટે મહેસાણા નગરપાલિકા કચેરીમાં અરજી કરી હતી. દસ મહિનાની પ્રક્રિયા બાદ યુવતીનાં જન્મ પ્રમાણપત્રમાં ફેરફાર કરી પુરુષનું બર્થ સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યું હતું.

મહેસાણાની 25 વર્ષની યુવતીએ સુરતની હોસ્પીટલમાં લિંગ પરિવર્તનની સર્જરી કરાવી હતી. યુવતીનાં જન્મ પ્રમાણપત્રમાં ફેરફાર કરી પુરુષનું જન્મ પ્રમાણપત્રમાં આપતાં આવું પ્રથમ સર્ટિફિકેટ મહેસાણાની નગરપાલિકા દ્વારા ઇસ્યું કરવામાં આવ્યું હતું.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.