અમદાવાદમાં રાજ્ય સરકારે અમદાવાદની બે ડ્રાફ્ટ અને બે ફાઈનલ ટીપી સહિત ૭ TP મંજૂર કરી

ગુજરાત
ગુજરાત

અમદાવાદઃ રાજ્ય સરકારે આજે વધુ ૭ TP  મંજૂર કરી છે. મુખ્યમંત્રી રૂપાણીએ નગરોના સુગ્રથિત વિકાસની પ્રતિબદ્ધતા સાથે વર્ષ ૨૦૨૦ના પ્રથમ બે માસમાં જ ૭ TP  અને ૧ ફાઈનલ DP યોજનાઓ તેમજ વિજાપુર ડેવલપમેન્ટ પ્લાન સહિત કુલ-૮ યોજના મંજૂર કરી છે. મુખ્યમંત્રીએ અમદાવાદની ૨ ડ્રાફ્ટ TP  તથા ૨ ફાઈનલTP તેમજ અમદાવાદ-મહેસાણા અને ભાવનગરની ૧-૧ એમ ૩ પ્રિલિમિનરીTP  મળી કુલ ૭ તથા વિજાપુર નગરના ડેવલપમેન્ટ પ્લાનને એક જ દિવસમાં અંતિમ મંજૂરી આપી છે. તેમણે અમદાવાદની ૨ ડ્રાફ્ટ TP  સ્કીમ ૪૧૮ (ગામડી-રોપડા) તેમજTP ૧૫૨ (સાંતેજ-રકનપુર) અને ફાઈનલ TP સ્કીમ ૫૩(બી) શીલજ અને ૧૦૩(નિકોલ)ને મંજૂરી આપી છે.
 
અમદાવાદની વટવા-૨ તથા ભાવનગર શહેરની TP  સ્ક્રીમ નં-૯ મંજૂર
મુખ્યમંત્રીએ લાંબા સમયથી અટવાયેલી મહેસાણાની પ્રિલિમિનરી TP  સ્ક્રીમ નં.૪, અમદાવાદની પ્રિલમિનરી ૮૮ (વટવા-૨) તથા ભાવનગર શહેરની TP  સ્ક્રીમ નં-૯ (રૂવા) પણ મંજૂરી કરી છે. મુખ્યમંત્રીએ શહેરોના અદ્યતન અને સુવિધાયુક્ત વિકાસને વેગ આપવા અમદાવાદની ૨ ડ્રાફ્ટ TP સ્કીમ ૪૧૮ અને ૧૫૨ મંજૂર કરી છે, પરિણામે અમદાવાદ શહેરથી પ્રમાણમાં દૂરના ગામો ગામડી, રોપડા, સાંતેજ અને રકનપુરમાં પણ સુઆયોજીત વિકાસ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રચર ફેસેલિટીઝનો લાભ મળશે.

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.