ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો, એક વર્ષમાં 250 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો

Business
Business

દેશના ચારેય મહાનગરોમાં ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. આ વખતે કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં આ ઘટાડો થયો છે. IOCLની વેબસાઈટ અનુસાર કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં 30 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે માર્ચ મહિનામાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે છેલ્લા એક વર્ષમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં 250 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. જો ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતની વાત કરીએ તો તેમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. છેલ્લો ફેરફાર 9 માર્ચે કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે દેશની સરકારે ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં 100 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો હતો. આ પહેલા 30 ઓગસ્ટે ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. ચાલો અમે તમને એ પણ જણાવીએ કે એપ્રિલ મહિનામાં તમારે ઘરેલું અને કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર માટે કેટલી રકમ ચૂકવવી પડશે.

શું છે ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત?

દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડર 803 રૂપિયામાં મળશે. છેલ્લા એક વર્ષમાં 300 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.

કોલકાતામાં ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત વધીને 829 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. એક વર્ષ પહેલા આ કિંમત 1129 રૂપિયા હતી.

મુંબઈમાં ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત વધીને 802.50 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. અહીં પણ એક વર્ષમાં ગેસ સિલિન્ડર 300 રૂપિયા સસ્તો થયો છે.

ચેન્નાઈમાં ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત વધીને 818.50 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. એક વર્ષ પહેલા અહીં કિંમત 1118.50 રૂપિયા હતી.

કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર સસ્તું થશે

દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં 30.5 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે અને તેની કિંમત 1764.50 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં 263.5 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.

કોલકાતામાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં 32 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે અને તેની કિંમત 1879 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં 221 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.

મુંબઈમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં 31.5 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે અને તેની કિંમત 1717.50 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં 262.5 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.

ચેન્નાઈમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં 30.5 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે અને તેની કિંમત 1930 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં 262.5 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.

Tags


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.