અંબાજી ખાતે વર્કશોપ ચૌપાલ યોજાઈ

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

ગુજરાત સરકારના ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ અંતર્ગત કમિશ્નર, ભૂસ્તર વિજ્ઞાન અને ખનીજની કચેરી- ગાંધીનગર સંચાલિત સ્ટોન આર્ટીઝન પાર્ક ટ્રેનીંગ ઇન્સ્ટીટ્યુટ (સાપ્તી)અંબાજી તથા ડેવલપમેન્ટ કમિશ્નર(હસ્તકલા), હસ્તકલા સેવા કેંદ્ર, ભુજની કચેરી દ્વારા પથ્થરકળા સાથે સંકળાયેલા કારીગરો- ઉદ્યોગકારો તેમજ સાપ્તીના વિદ્યાર્થીઓ માટે પી.એમ. વિશ્વકર્મા, કૌશલ સન્માન યોજના, સહિતની કારીગરો માટેની વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ મેળવવા અંગે તા.29/11/23 ના રોજ વર્કશોપ “ચૌપાલ”નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.


આ સેમિનારમાં AGM નાબાર્ડ- બનાસકાંઠા, જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, કાપડ મંત્રાલય-ભારત સરકાર હેઠળના હસ્તકલા સેવા કેન્દ્ર ભુજ-કચ્છ, સાપ્તી-અંબાજી વગેરેના અધિકારીઓએ માહિતી અને માર્ગદર્શન પુરૂ પાડ્યુ હતુ. આર્ટીઝનોના ધંધાકીય એક્મો માટે વિવિધ સાધનો- મશીનો ખરીદવા માટે ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારના વિવિધ વિભાગોની લોન અને સબસીડીવાળી તથા નિકાસની અન્ય યોજનાઓ અંગે માહિતી અપાઈ હતી.આ કાર્યક્રમમાં અંબાજી તથા આજુબાજુ શિલ્પકામ કરતા 50થી વધુ આર્ટીઝનોએ ભાગ લઇ સરકારની જુદી જુદી યોજનાઓનો લાભ લેવા જરુરી એવા આર્ટીઝન કાર્ડ કઢાવવા માટે અરજી પણ કરાવવામાં આવી હતી.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.