થરાદ ખાતે શક્તિ વંદના કાયૅક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

શક્તિ વંદના કાર્યક્રમ અંતર્ગત થરાદ વિધાનસભામાં મહિલા મોરચા દ્વારા પદયાત્રા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મહિલાઓ બહોળી સંખ્યામાં બહેનો હાજર રહી હતી અને બી.જે.પી સરકાર દ્વારા બહેનો માટે વિવિધ યોજનાઓના લાભ ની જાણકારી અલકાબેન ત્રિવેદી જિલ્લા મહિલા મોરચા ઉપપ્રમુખ દ્વારા આપવામાં આવી હતી અને છ માર્ચના રોજ વર્ચુલ બેઠકમાં બહેનોને પધારવા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. થરાદ વિધાનસભામાં તારીખ પાંચ માર્ચ  પદયાત્રા કાર્યક્રમના ઇન્ચાર્જ અલકાબેન ત્રિવેદી બનાસકાંઠા જિલ્લા મહિલા મોરચાના ઉપપ્રમુખ અંતગર્ત યોજનાર છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.