ડીસાની શાળાના બાળકોએ બટાટા સંશોધન કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

ડીસામાં આજે શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ ફ્રી વોકેશનલ એજ્યુકેશન અંતર્ગત બટાટા સંશોધન કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી હતી. ઘરે ભોજનમાં લેવાતું અનાજ ખેડૂતો કેટલી મહેનતથી ઉઘાડે છે અને તેમના સુધી કઈ રીતે પહોંચે છે તે વિશે માહિતી મેળવી હતી.ડીસામાં આજે શાળાના બાળકોએ ભોજનમાં મળતું અનાજ કઈ રીતે તેમના સુધી પહોંચે છે તેની સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવી હતી. ડીસાની સાવિયાણા પ્રાથમિક શાળા અને સમૌ મોટા પ્રાથમિક શાળાના બાળકોએ ફ્રી વોકેશનલ એજ્યુકેશન અંતર્ગત વિવિધ સંસ્થાઓની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યાર બાદ તમામ બાળકો ડીસામાં આવેલા બટાટા સંશોધન કેન્દ્ર ખાતે પહોંચ્યા હતા. બટાટા સંશોધન કેન્દ્રના કર્મચારીઓએ બટાકા કઈ રીતે પકવવામાં આવે છે, તેનું વાવેતર ક્યારે અને કઈ રીતે થાય છે, તેમાં પાણી કઈ રીતે આપવામાં આવે છે, ખાતર- બિયારણ કઈ રીતે અને કેટલું નાખે છે, ખેડૂતો કેટલા દિવસ સુધી કેવી મહેનત કર્યા બાદ બટાટા તૈયાર થાય છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપી હતી.


આ અંગે બટાટા સંશોધન કેન્દ્રના કમલેશભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, સાવિયાણા પ્રાથમિક શાળાના બાળકો આજે અહીંયા બટાટા સંશોધન કેન્દ્રની મુલાકાતે આવ્યા છે. બાળકો ફ્રી વોકેશનલ એજ્યુકેશન અંતર્ગત જુદી જુદી સંસ્થાઓ કઈ રીતે કામગીરી કરે છે એના વિશે જાણે, તે માટે આજે ડીસા બટાટા સંશોધન કેન્દ્રની મુલાકાતે આવ્યા છે. અહી બટાકા કેવી રીતે ઉગાડવામાં આવે છે ખેડૂત કેવી અને કેટલી મહેનત કરી અનાજ પકવે છે તે જાણે અને ખેડૂત પ્રત્યે પણ બાળકોને પણ ઇન્ટરેસ્ટ જાગે તે માટે આજે બાળકોએ બટાટા સંશોધન કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ બાળકોએ માહિતી મેળવી હતી.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.