માત્ર શહેરોને બાદ કરતા ગામડાઓમાં એક સામાન્ય ખર્ચમાં પીકઅપ સ્ટેન્ડ પણ બનતા નથી

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

ડીસા તાલુકામાં આવેલા ત્રણ ગામોને જોડતા મુખ્ય માર્ગ પર પીકઅપ સ્ટેન્ડનું વર્ષોથી નામ નિશાન જ નથી. જોકે પીકઅપ સ્ટેન્ડ બનાવવા અનેક રજૂઆતો કરાઈ છતાં હજૂ સુધી બનાવવામાં આવ્યો નથી. ગુજરાતનો વિકાસ અત્યારે તેજ ગતીએ ચાલી રહ્યો છે અને મેગા સીટીમાં મેટ્રો ટ્રેન સહીત બુલેટ ટ્રેન પણ આવી રહી છે. ત્યારે ગુજરાતનો વિકાસ માત્ર શહેરોને બાદ કરતા ગામડાઓમાં એક સામાન્ય ખર્ચમાં પીકઅપ સ્ટેન્ડ પણ બનતા નથી.

ડીસા તાલુકાના કણજરા, જોહરાપુરા અને ધારીસણા ત્રણ ગામના લોકો એકજ જગ્યાએથી વાહનોમાં સવારી કરે છે. ત્યારે અહીંયા બનેલો વર્ષો જૂજા એકમાત્ર પીક અપ સ્ટેન્ડમાં અત્યારે બાવળો ઉગ્યા છે અને ચોમાસા કે ઉનાળામાં વિસામો મળે તેવી જગ્યા હવે રહી નથી. ત્યારે ગ્રામજનોએ અનેકવાર તંત્રમાં રજૂઆત કરી હોવા છતાં હજુ સુધી આ પીકઅપ સ્ટેન્ડ બનાવવામાં આવ્યો નથી. ડીસા અભ્યાસે જતા વિદ્યાર્થીઓને અને ત્રણ ગામોના લોકોને બહુ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા ત્યારે સરકાર નવીન પીકઅપ સ્ટેન્ડ બનાવે તેવી ગ્રામજનોની માગ છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.