ગેરકાયદે તમાકુ અને તેની બનાવટનું વેચાણ કરતી દુકાનો તપાસ કરી વેપારીઓ સામે દંડનાત્મક કાર્યવાહી

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

દાંતા તાલુકાના હડાદ વિસ્તારમાંથી 32 જેટલા દુકાનધારકો પાસેથી રૂપિયા 3150નો દંડ વસૂલાયો: બનાસકાંઠા જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા દાંતા તાલુકાના હડાદ મુકામે જ્યાં ગેરકાયદે તમાકુ અને તેની બનાવટનું વેચાણ કરતી દુકાનો, લારીગલ્લા તથા પાન પાર્લર તમેજ જથ્થા બંધ દુકાનના વેપારીઓની તપાસ કરી વેપારીઓ સામે દંડનાત્મક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીની સુચનાથી જિલ્લા તમાકુ નિયંત્રણ સેલ સંયુક્ત ઉપક્રમે હડાદ ખાતે ગામના નાના-મોટા વેપારીઓ પાન ગલ્લા તમાકુ વેચતા ધારકોની જગ્યાએ આકસ્મિક ચેકિંગ હાથ ધરીને 32 જેટલા દુકાન ધારકો પાસેથી રૂપિયા 3,150નો દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યો હતો.

વેપારીઓ દ્વારા તમાકુથી કેન્સર થાય છે અને 18 વર્ષથી નાની ઉંમરની વ્યક્તિને તમાકુનું વેચાણ તેમજ ખરીદીએ દંડનીય ગુનો બને છે. એવું લખાણ સાથે નિર્દેશ આરોગ્ય વિશે ચેતવણીવાળા સ્ટીકરો દુકાનોમાં લગાવવામાં આવ્યા ના હતા. જેમાં જિલ્લા પંચાયતના તમાકુ નિયંત્રણ સેલ દ્વારા આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. તમાકુ નિયંત્રણ સ્ક્વોર્ડની સરપ્રાઈઝ ચેકિંગથી અનેકો દુકાનદારો, લારી ગલ્લા, જે ગેરકાયદેસર તંબાકુનું વેચાણ કરતા હતા, તેમના અંદર ફડફડાહટ જોવા મળી હતી.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.