પેડાગડા ગામે તાલુકા વિકાસ અધિકારીના અધ્યક્ષ સ્થાને વિકાસલક્ષી રાત્રી સભા

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

પાલનપુરના પેડાગડા ગામે તાલુકા વિકાસ અધિકારી રાકેશભાઈ પટેલે રાત્રી સભાને સંબોધતાં આરોગ્ય લક્ષી યોજનાઓ તેમજ નાના બાળકો સગર્ભા ધાત્રી માતાઓને આઇસીડીએસ તરફથી મળતા લાભો તેમજ તાલુકા પંચાયત કચેરી હસ્તક થતા વિકાસના કામો સહિત વિકાસ લક્ષી યોજનાઓની સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી હતી. તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લેવા ગામલોકોને આહવાહન કરવામાં આવ્યું હતું.

 

જેમાં ગામલોકોએ મફત પ્લોટ, આરોગ્ય કેન્દ્ર, સ્મશાન ભૂમિ નીમ કરવી, કોમ્યુનિટી હોલ મંજુર કરવો, લમ્પી વાયરસ બીમારીમાં મુત પામેલ પશુઓની પશુપાલકોને સહાય આપવી જેવી મૌખિક રજૂઆતો ટીડીઓ સામે કરી હતી. આથી તમામ કરેલી માંગણીઓ બાબતે ગ્રામ પંચાયત તાલુકા પંચાયત તેમજ આરોગ્ય વિભાગ અધિકારીઓનું ધ્યાન દોરવા જણાવ્યું હતું.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.