બનાસકાંઠા લોકસભા બેઠકના કોંગ્રેસ-ભાજપના ઉમેદવારોએ ફરી સોગંદનામાં રજૂ કર્યા

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

કોંગ્રેસના ઉમેદવારના સોગંદ નામાં આંકડાકીય ભૂલ: ભાજપ ના ઉમેદવારે શૈક્ષણિક લાયકાત ના વર્ષમાં ફેરફાર કરી ફરી સોગંદ નામુ રજુ કર્યુ

બનાસકાંઠા લોકસભાના બંન્ને મહિલા ઉમેદવારોએ પોતાના ઉમેદવારી પત્રો રજૂ કરી દીધા છે. જોકે, ઉમેદવારી ફોર્મ સાથે રજૂ કરેલા સોંગદનામામાં ત્રુટીઓને લઈને આજે બન્ને મહિલા ઉમેદવારોએ જુના સોગંદનામાંને રિવાઇઝ કરી નવું સોગંદનામુ તૈયાર કરી રજૂ કર્યું હતુ.

બનાસકાંઠા લોકસભાની ચૂંટણીને ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે. ત્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગેનીબેન ઠાકોર દ્વારા તા. 15 એપ્રિલ 2024 ને સોમવારના રોજ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. જ્યારે ભાજપના ઉમેદવાર ડો.રેખાબેન ચૌધરી દ્વારા તા. 16 એપ્રિલ 2024 ને મંગળવારે પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. જેમાં ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા બાદ બંને ઉમેદવારો દ્વારા ગુરૂવારે ફરી પોતાના સોગંદનામાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

જેમાં ભાજપના ઉમેદવાર રેખાબેન ચૌધરીની અરજીમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, તા. 16 એપ્રિલ 2024 ના રોજ બે ઉમેદવારી ફોર્મ રજૂ કરેલ હોવાથી અમો આજરોજ તા. 18 એપ્રિલ 2024 ના રોજ વધુ એક નોમિનેશન ફોર્મ નિયત સોગંદનામાં આધાર પુરાવા સાથે રજૂ કરીએ છીએ. જેથી તા. 16 એપ્રિલ 2024 ના રોજ રજૂ કરેલ સોગંદનામુ રદ ગણવા વિનંતી અને રજૂ કરેલ સોગંદનામુ ધ્યાને લઈને આગળની તજવીજ હાથ ધરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. જોકે, તેમના સોગંદનામામાં શૈક્ષણિક લાયકાતમાં જે-તે વર્ષમાં મેળવેલ ડીગ્રી વર્ષમાં તૃટી હોઈ સુધારો કરાયો છે.

જ્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગેનીબેન ઠાકોર દ્વારા જણાવાયું છે કે, તા. 15 એપ્રિલ 2024 ના રોજ ભરેલ ઉમેદવારી પત્રમાં આજ રોજ ક્રમાંક ચાર ઉમેદવારી પત્ર ભરીએ છીએ. સાથે ફોર્મ 26 અન્વયે સોગંદનામામાં શરત ચૂકથી બજાર કિંમત અને સરવાળામાં ફેરફારો હોવાથી આજરોજ ઉમેદવારી ફોર્મ સાથે નવું સોગંદનામુ રજૂ કર્યુ છે.

આમ બંને ઉમેદવારો દ્વારા ગુરુવારે નવા સોગંદનામાં સાથે ફોર્મ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.