બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા પાલનપુર ખાતે બરોડા કિસાન મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

બેંક ઓફ બરોડા બનાસકાાંઠા ક્ષેત્ર દ્વારા પાલનપર ખાતે બરોડા કિસાન મેળાનુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યું હતું.બરોડા કિસાન પખવાડાની શરૂઆત 16મી નવેમ્બર, 2023 હતી અને 30મી નવેમ્બર, 2023ના રોજ સમાપ્ત થઈ હતી. બેંકનુ બનાસકાંઠા ક્ષેત્ર બનાસકાાંઠા અને પાટણ જિલ્લાને આવરી લે છે. આ પખવાડીયા દરમિયાન બનાસકાાંઠા ક્ષેત્રિય કાર્યાલય તેની શાખાઓની સક્રિય ભાગીધારીથી રાત્રી ચૌપાલ,નાણાકીય સાક્ષરતા શિબિર ,પશુઆરોગ્ય તપાસ શિબિરો જેવી વિવિધ પ્રવૃતિઓ હાથ ધરાઈ હતી.


પાલનપુર ખાતે યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં ચીફ જનરલ મેનેજર ગ્રામીણ અને કૃષિ બેંક મનોહર ગુપ્તા, જનરલ મેનેજર જોન હેડ અમદાવાદ અશ્વિનીકુમાર, અજય એન ચોકસી ડેપ્યુટી જોન હેડ અમદાવાદ ઝોન, રાકેશ ચલવરિયા નેટવર્ક ડીજીએમ અમદાવાદ ઝોન, ની હાજરીમાં કાર્યક્રમ યોજાયો હતો જોકે જિલ્લા ભરમાંથી 700 થી વધુ ખેડૂતો તેમજ મોટી સંખ્યામાં લોકોએ ભાગ લીધો હતો.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.