બનાસકાંઠા પેરોલ ફ્લોની ટીમે છેલ્લા 15 વર્ષથી લૂંટ વિથ મર્ડરના ગુનામાં ફરાર આરોપીને ઝડપી પાડ્યો

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

બનાસકાંઠા જિલ્લા પેરોલ ફ્લો સ્કોડ દ્વારા છેલ્લા 15 વર્ષથી લૂંટ અને મર્ડરના ગુનામાં નાસ્તા ફરતા આરોપીને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે જેમાં 15 વર્ષ અગાઉ છાપી પોલીસ મથકે લૂંટ અને મડર નો ગુનો નોંધાયો હતો આરોપી બલવીર સિંહ જાટ ને પોલીસે ઝડપી પાડી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નાસતા ફરતા આરોપીઓને ઝડપી પાડવા પોલીસ દ્વારા કવાયત હાથ ધરવામાં આવેલી છે જેમાં જિલ્લા પેરોલ ફ્લો સ્કોડ દ્વારા અનેક નાસ્તા ફરતા આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે જેમાં છાપી પોલીસ સ્ટેશનમાં 15 વર્ષ અગાઉ એક લૂંટ તેમજ મર્ડર ના ગુના નો આરોપી ફરાર હતો સરકાર દ્વારા ટોપ ટેન યાદી માં તેનું નામ સમાવેશ થયેલું હતું. જેના પર 10,000 જેટલું ઇનામ પણ જાહેર કરેલું હતું પેરોલ ફ્લો સ્કોડ દ્વારા નાસ્તા ફરતા આરોપીઓની તપાસ દરમિયાન બાદ મેં હકીકતના આધારે બલવીર સિંહ નીરજસિંહ જાટ રહે મંડીડબવાલી શિવનગર કોલોની હરિયાણા વાળા પોતાના વિસ્તાર માં છે તેને પેરોન ફ્લો સ્કોડે ત્યાં થી ઝડપી પાડી છાપી પોલીસ મથકે સોંપી પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.