બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડાએ બોર્ડર પરની ચેક પોસ્ટનું જાત નિરીક્ષણ કર્યું

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

લોકસભાની ચૂંટણીને લઇ પોલીસ તંત્ર એલર્ટ:બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડાએ બોર્ડર પરની ચેક પોસ્ટનું જાત નિરીક્ષણ કર્યું લોકસભાની ચૂંટણીને લઇને પોલીસ તંત્ર એલર્ટ મોડમાં છે. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા અક્ષયરાજ મકવાણાએ આજે જિલ્લાની કેટલીક બોર્ડર પર જઇને જાત નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા અક્ષયરાજ મકવાણાએ થરાદની ખોડા ચેક પોસ્ટ, ધાનેરાની થાવર ચેક પોસ્ટ, પાંથાવાડાની ગુંદરી ચેક પોસ્ટ, અમીરગઢની માવલ ચેક પોસ્ટ અને અંબાજીની છાપરી ચેક પોસ્ટની જાત મુલાકાત લઇને ઝીણટભરી તપાસ કરી હતી.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.