બનાસકાંઠા જિલ્લાનું ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ 88.83 ટકા, સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ 94.61%

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

ગુજરાત માધ્યમિક બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા તાજેતરમાં લેવાયેલી ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડની પરીક્ષા પૈકી ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ આજે જાહેર થયું છે. જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લાનું ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ 88.83 ટકા આવ્યું છે. તેમજ સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ 94.61% આવતા વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

ગુજરાત માધ્યમિક બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા તાજેતરમાં ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડની પરીક્ષા યોજાઈ હતી જેમાં વિદ્યાર્થીઓ પરિણામની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. જેમાં ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓના પરિણામની આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ 88.83% આવ્યુ છે. તેમજ સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ 94.61% આવતા વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જિલ્લામાં સેન્ટર વાઇઝ સાયન્સના આંકડા જોઈએ તો ડીસામાં 82.73 ટકા, થરાદમાં 84.95 ટકા, પાલનપુરમાં 89.86 ટકા, ભાભરમાં 89.89 ટકા, ધાનેરામાં 91.8 ટકા અને કુંભારીયામાં 97.97 ટકા, પરિણામ આવ્યું છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.