બનાસ મેડિકલ કોલેજના ઇન્ટર્ન ડોકટરોની હડતાળ: સ્ટાઈપન્ડ વધારાની માંગ સાથે પાલનપુર સિવિલમાં વિરોધ જતાવ્યો

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

બનાસ મેડિકલ કોલેજમાં ઇન્ટર્ન ડોકટરોએ સ્ટાઈપન્ડ વધારવાની માંગ સાથે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં હડતાળ કરી વિરોધ જતાવ્યો હતો.

બનાસ મેડિકલ કોલેજના ઇન્ટર્ન ડોકટરોનું માનીએ તો, તેઓને ઇન્ટરશીપ દરમિયાન માસિક રૂ. 12,000 સ્ટાઈપન્ડ આપવામાં આવે છે. જે નેશનલ મેડિકલ કાઉન્સિલની ગાઈડલાઈન મુજબ યોગ્ય નથી. ગવર્નમેન્ટ કોલેજોમાં મહિને રૂ.18, 000 સ્ટાઈપન્ડ આપવામાં આવે છે. જ્યારે બનાસ મેડિકલ કોલેજના ઇન્ટર્ન ડૉક્ટરોને હાલ મહિને રૂ.12,000 સ્ટાઈપન્ડ મળે છે. ત્યારે NMC ની ગાઈડ લાઈન મુજબ સ્ટાઈપન્ડ મળતું ન હોવાની રાવ સાથે તેઓએ પાલનપુર સિવિલના સુપ્રિનટેન્ડટને આવેદનપત્ર આપી જાણ કરી હડતાળ પર ઉતર્યા હતા.

બનાસ મેડિકલ કોલેજના ઇન્ટર્ન ડોકટરોએ પણ મહિને રૂ.18,000 સ્ટાઈપન્ડની આપવાની માંગ સાથે આજે પાલનપુર સિવિલ કેમ્પસમાં સુત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ જતાવતા સ્ટાઈપન્ડ વધારવાની માંગ કરી હતી.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.