થરાદ તાલુકાના મડાલ ગામે આધુનિક જમાનાની પોસ્ટ ઓફિસ જર્જરિત હાલતમાં

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

સંદેશા વ્યવહાર નુ માધ્યમ નું મકાન પણ દયનીય સ્થિતિમાં: થરાદ તાલુકાના મડાલ ગામે પોસ્ટ ઓફિસ નુ મકાન ખૂબજ ખરાબ હાલતમાં છે મડાલ ગામે પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા ચાર થી પાંચ ગામોમાં ટપાલ નો વ્યવહાર થાય છે આજના સમયમાં પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા ઘણી બધી સેવાઓ વ્યક્તિ ને મલતી હોય છે ઘણા બધા કુરિયરો પણ પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા લોકોને ને પ્રાપ્ત થતા હોય છે આજના આધુનિક યુગમાં બધાજ મકાનો સરસ બનાવવા માં આવતા હોય તો મડાલ ગામે પોસ્ટ ઓફિસ નુ મકાન પણ સારૂં હોવું જોઈએ જેથી લોકો ને પોસ્ટ ઓફિસ ની સુવિધા ઉપલબ્ધ થઇ શકે બાકી હાલ તો પોસ્ટ માસ્ટર ને બેસવા તથા અગત્ય ના કાગળ સાચવવા માટે પોસ્ટ ઓફિસ ના મડાલ ગામે ખુબ જ દયનીય સ્થિતિ માં જોવા મળે છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.