પઠામડા ગામમાં બહેનને મામેરામા ગીતાનું પુસ્તક આપવામાં આવ્યું

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

થરાદમાં મલુપુર ગામના તરક પરિવાર તરફથી પોતાની લાડલી બેન માટે ભાઈઓ દ્વારા સામાજિક રીતરીવાજો મુજબ મામેરું બહેન માટે કરવામાં આવ્યું હતું. મલુપુર ગામના તરક વાકજીભાઈ માવજીભાઈને ત્યાંથી બેન ઘરમીબેન ગામ પઠામડા ખાતે મામેરું કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં બેનને શ્રીમદ ભાગવત ગીતાનું ધાર્મિક પુસ્તક ભેટ આપવામાં આવ્યું હતું સમાજની અંદર એક ધાર્મિક પુસ્તક ભેટ આપી નવી રાહ ચિંધી ઉમદા કાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું.દિકરીઓને સંસ્કારમાં દહેશની સાથે સાથે સંસ્કાર પણ આપવા જરૂરી છે એવું એક ઉદાહરણ આ ઘટનામાંથી મળવા પામ્યું હતું.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.