ડીસામાં મહાવીર યુવા જૈન સંગઠન દ્વારા પક્ષીઓ પાણી પીવા માટે 2000 કુંડા નું વિતરણ કરવામાં આવ્યુ

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

ઉનાળામાં બનાસકાંઠાના ડીસામાં સૌથી વધુ ગરમીનો અહેસાસ થાય છે. અને રોજબરોજ આજુબાજુના ગામડાઓમાંથી ખરીદી માટે આવતા મહાવીર જૈન યુવા સંગઠન દ્વારા પક્ષીઓ માટે પાણીના કુડા નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું

સવારે 8 થી 10 દરમ્યાન જીવદયા મંડળી ના સહયોગ થી આવેલ પાણી ના કુંડા નુ વિતરણ શ્રી મહાવિર જૈન યુવા સંગઠન ડીસા દ્વારા કરવામાં આવેલ…
જૈન ભોજનશાળા ફુવારા સર્કલ પાસે ડીસા માં પક્ષીઓ ને પાણી માટે માટી ના કુંડા નુ કોઈ પણ રૂપિયા લીધા વિના નિ શુલ્ક 2000 કુંડા નુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું.. અને મહાવીર જૈન યુવા સંગઠન દ્વારા જીવ દયા હોય કે કોઈપણ ધાર્મિક પ્રોગ્રામમાં મહાવીર જૈન યુવા સંગઠન ના દરેક સભ્યો નાના-મોટા ધર્મના કાર્ય કરીને બહુ પ્રગતિ કરેલ છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.